4. Räkneövningar

I kursen är det schemalagt 10 övningstillfällen (ÖVN) och 2 räknestugor (RS). Övningsassistent är Ilian Häggmark som är doktorand i biomedicinsk fysik. På övningarna räknas enbart gamla tentatal enligt följande lista som även innehåller lösningar eller facit.

Vill man räkna mer på egen hand kan man hitta ännu fler gamla tentor i motsvarande kurs SK1110 som ges av Göran Manneberg för andra program. Se även gamla tentor för CMEDT2.

Det är praktiskt att arbeta med formelsamling, denna sammanfattar kursen ganska väl. Självklart kan man använda någon annan formelsamling man tycker om, eller skriva en egen.

Övningsschema (inkl. tema för varje övning), HT-16:

Övningstillfälle Tid och plats Tema
ÖVN 1 2 sept / 10-12 / FB52 Akustik
ÖVN 2 8 sept / 15-17 / FB53 Elektrostatik
ÖVN 3 12 sept / 13-15 / FB53 Kondensator
ÖVN 4 16 sept / 13-15 / FB53 Magnetism
ÖVN 5 22 sept / 13-15 / FD5 Induktion
ÖVN 6 26 sept / 13-15 / FB55 Geometrisk optik
ÖVN 7 29 sept / 13-15 / FB55 Optiska system
ÖVN 8 6 okt / 13-15 / FB52 Interferens
ÖVN 9 10 okt / 10-12 / FB53 Diffraktion, polarisation
ÖVN 10 11 okt / 15-17 / FB52 Genomgång av gammal tenta
RS 14 okt / 13-15 / FR4 Aktivitet bestäms av studenterna
RS 14 okt / 15-17 / FA32 Aktivitet bestäms av studenterna

 

Teacher Martin Viklund created page 29 August 2013

Teacher Martin Viklund changed the permissions 8 October 2013

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Feedback News