3. Föreläsningar

I boken förekommer ibland andra beteckningar för olika storheter än på föreläsningarna. Orsaken är att föreläsaren använder svensk standard som i de flesta fall är mer logisk och konsekvent än den amerikanska standarden som boken använder. En ordlista (föreläsning - bok) kan hittas här:
Ordlista föreläsning-bok.pdf

Schema och agenda för HT16:

Föreläsning

Tid och plats (HT16)

Agenda

Läsanvisning
(kapitel i boken)

FRL 1 29 aug / 10-12 / FD5 Introduktion; vågor, exempel; vågor, definition/matematisk beskrivning; harmoniska vågor; ljud och ljudspektrum. 15.1-15.3
FRL 2 30 aug / 10-12 / FB52 Partikelhastighet; ljudtryck; ljudhastighet; intensitet; ljudintensitetsnivå; hörnivå.

15.4-15.5; 16.1-16.3
extramaterial

FRL 3 1 sept / 10-12 / FB53 Interferens; svävning; rumsberoende interferens/stående vågor. 15.6-15.8; 16.4-16.8
FRL 4 2 sept / 8-10 / FB52 Akustisk impedans, gränsytor/reflektion, transmission; diagnostiskt ultraljud.

extramaterial (lång)

extramaterial (kort)

FRL 5 5 sept / 15-17 / FB52 Elektricitet, bakgrund/intro; Coulombs lag/elektrisk laddning; elektriskt fält; fält från dipol. 21
FRL 6 6 sept / 10-12 / FB52 Fält från trådladdning; fält från ytladdning; Gauss sats. 22
FRL 7 8 sept / 13-15 / FB53 Kraft på dipol; potentiell energi; elektrisk potential; spänning. 23
FRL 8 9 sept / 10-12 / FB53 Kondensatorn; kapacitans; kopplingar; strökapacitans; energi i kondensator; isolatorer/dielektrika. 24
FRL 9 12 sept / 10-12 / FD5 Verklig och ideal ledare; ström och strömtäthet; resistans och resistivitet; elektrisk effekt; RC-kretsen. 25.1-25.5; 26.2; 26.4
FRL 10 13 sept / 10-12 / FB52 Magnetism, bakgrund/intro; kraft på laddning; kraft på ledare; kraft på strömslinga; magnetiskt moment; masspektrometern och andra magnetiska tillämpningar. 27.1-27.7
FRL 11 16 sept / 10-12 / FB52 Biot-Savarts lag; fält från lång rad ledare och cirkulär slinga; cirkulationssatsen/Amperes lag; kort spole; toroidspole; introduktion till Maxwells ekvationer. 28.1-28.7
FRL 12 19 sept / 10-12 / FD5 Induktion, princip och exempel; magnetiska material; ferromagnetism. 28.8; 29.1-29.6
FRL 13 20 sept / 10-12 / FB52 Induktans; ömsesidig induktans, självinduktans, transformatorn, LR-kretsen, LRC-kretsen. 30.1-30.2; 30.4; 30.6
FRL 14 21 sept / 13-15 / FB53 Elektromagnetiska vågor; ljus och materia; brytningsindex; brytningslagen; totalreflektion; objekt och bild; sfärisk gränsyta. 32.1-32.3 [översiktligt]; 33.1-33.4; 33.6-33.7; 34.1; 34.3
FRL 15 21 sept / 15-17 / FB52 Linsmakarformeln; tunn positiv lins; linsformeln; bildtyper; kamera-approximation; projektor-approximation; luppen; tunn negativ lins.  34.2; 34.4-34.5; 34.7
FRL 16 27 sept / 10-12 / FD5 Linssystem; kameralinser; teleskopet; mikroskopet (avbildning). 34.8
FRL 17 28 sept / 13-15 / FB53 Skärpedjup; ögats optik; felsynthet och korrektion. 34.6
FRL 18 3 okt / 10-12 / FB53 Interferens (repetition från akustik-delen); interferens med ljus; koherens; tunt skikt; antireflex-skikt. 35
FRL 19 4 okt / 15-17 / FB53 Diffraktion; enkelspalt; cirkulär öppning; upplösning; gitter; mikroskopet (upplösning). 36.1-36.7
FRL 20 7 okt / 13-15 / FB53 Polarisation; linjärpolariserat ljus; opolariserat ljus; polarioden; dubbelbrytning; spänningspolarimetri; reflektion och polarisation.

33.5
Brewstervinkel-demo
Förklaring till demon

Teacher Martin Viklund created page 29 August 2013

Martin Viklund edited 5 September 2013

 I boken förekommer ibland andra beteckningar för olika storheter än på föreläsningarna. Orsaken är att föreläsaren använder svensk standard som i de flesta fall är mer logisk och konsekvent än den amerikanska standarden som boken använder. En ordlista (föreläsning - bok) kan hittas här:Ordlista föreläsning-bok.pdf

Föreläsning

Tid och plats

Agenda

Läsanvisning(kapitel i boken)

FRL 1 3 sept / 13-15 / FB52 Introduktion; vågor, exempel; vågor, definition/matematisk beskrivning; harmoniska vågor; ljud och ljudspektrum. 15.1-15.3 FRL 2 4 sept / 10-12 / FB52 Partikelhastighet; ljudtryck; ljudhastighet; intensitet; ljudintensitetsnivå; hörnivå. 15.4-15.5; 16.1-16.3extramaterial

FRL 3 5 sept / 10-12 / FB52 Interferens; svävning; rumsberoende interferens/stående vågor; koheres; gränsytor/reflektion, transmission. 15.6-15.8; 16.4-16.8 FRL 4 6 sept / 08-10 / FB53 Ultraljud bakgrund; puls-eko avbildning; diagnostiskt ultraljud; bio-effekter av ultraljud. extramaterial FRL 5 9 sept / 10-12 / FB52 Elektricitet, bakgrund/intro; Coulombs lag/elektrisk laddning; elektriskt fält; fält från dipol; fält från trådladdning. 21 FRL 6 10 sept / 10-12 / FA32 Fält från trådladdning; fält från ytladdning; Gauss sats. 22 FRL 7 11 sept / 10-12 / FB53 Kraft på dipol; potentiell energi; elektrisk potential; spänning; åska; corona. 23 FRL 8 16 sept / 10-12 / FB53 Kondensatorn; kapacitans; strategi C; kopplingar; strökapacitans; energi i kondensator; isolatorer/dielektrika. 24 FRL 9 17 sept / 10-12 / FB54 Verklig och ideal ledare; ström och strömtäthet; resistans och resistivitet; bandmodellen; elektrisk effekt; RC-kretsen. 25.1-25.5; 26.2; 26.4 FRL 10 19 sept / 10-12 / FB42 Magnetism, bakgrund/intro; kraft på laddning; kraft på ledare; kraft på strömslinga; magnetiskt moment; masspektrometern och andra magnetiska tillämpningar. 27.1-27.7 FRL 11 20 sept / 08-10 / FB53 Biot-Savarts lag; fält från lång rad ledare och cirkulär slinga; cirkulationssatsen/Amperes lag; kort spole; toroidspole; magnetisk resonanstomografi, introduktion till Maxwells ekvationer. 28.1-28.7 FRL 12 24 sept / 13-15 / FB52 Induktion, princip och exempel; magnetiska material; ferromagnetism. 28.8; 29.1-29.6 FRL 13 25 sept / 10-12 / FB53 Induktans; ömsesidig induktans, självinduktans, transformatorn, LR-kretsen, LRC-kretsen. 30.1-30.2; 30.4; 30.6 FRL 14 27 sept / 13-15 / FB52 Elektromagnetiska vågor; ljus och materia; brytningsindex; brytningslagen; totalreflektion; objekt och bild; sfärisk gränsyta. 32.1-32.3 [översiktligt]; 33.1-33.4; 33.6-33.7; 34.1; 34.3 FRL 15 30 sept / 10-12 / FB53 Linsmakarformeln; tunn positiv lins; linsformeln; bildtyper; kamera-approximation; projektor-approximation. 34.2; 34.4;-34.5 FRL 16 2 okt / 10-12 / FB53 Luppen; tunn negativ lins; linssystem; kameralinser; teleskop. 34.7-34.8 FRL 17 3 okt / 10-12 / FB53 Skärpedjup; ögats optik; felsynthet och korrektion; färger och färgperception. 34.6 FRL 18 8 okt / 10-12 / FB52 Interferens (repetition från akustik-delen); interferens med ljus; tunt skikt; antireflex-skikt; halvgenomskinliga speglar. 35 FRL 19 11 okt / 10-12 / FB53 Diffraktion; enkelspalt; cirkulär öppning; upplösning; gitter; mikroskopet. 36.1-36.7 FRL 20 14 okt / 13-15 / FB53 Polarisation; linjärpolariserat ljus; opolariserat ljus; polarioden; dubbelbrytning; spänningspolarimetri; reflektion och polarisation. 33.5

Teacher Martin Viklund changed the permissions 8 October 2013

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Feedback News