Termodynamik

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Detta är en kurs i grundläggande termodynamik med inslag av statistisk fysik. Uppskattningar, dimensionsanalys, rimlighetsbedömning, tillämpningar på "vardagsproblem", samt ett fokus på energiaspekter av hållbar utveckling gör detta till något utöver en ordinär kurs i termodynamik.

Under menyn Aktuellt hittar ni senaste nytt, allmän information om kursen hittar ni under menyn PM.

F0/CL1: Välkomna till SI1121/SI1122 H2016!

Patrik + hela lärarlaget

 

Lärare

Nästa schemahändelse

Tis 28 nov 13:00-17:00 Laboration Plats: 013:012, 013:009

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter