SK2550 Röntgenfysik och tillämpningar 6,0 hp

X-ray Physics and Applications

Sedan upptäckten 1895 har röntgenstrålningen blivit ett ovärderligt verktyg för att sondera materiens struktur, och användning av röntgenstrålning inom vetenskap och industri växer fortfarande. Syftet med denna kurs är att ge en förståelse för olika metoder i modern röntgenfysik. Viktiga frågor är röntgenoptiska egenskaper hos olika material, röntgenoptik och detektorer, nuvarande och framtida röntgenkällor och röntgenanalysmetoder.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Fysik
  Teknisk fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  VT19 P3 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  20047

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 5

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Ulrich Vogt <ulrich.vogt@biox.kth.se>

 • Lärare

  Ulrich Vogt <ulrich.vogt@biox.kth.se>

 • Målgrupp

  Study Abroad Programme

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Efter kursen ska du kunna:

 • beskriva röntgenoptiska egenskaper hos material för olika röntgenenergier med hjälp av de allmänna lagarna för röntgenstrålning och dess växelverkan med materie
 • förklara olika möjligheter att generera röntgenstrålning
 • förklara principerna av olika röntgenoptik med hjälp av deras materialegenskaper
 • tillämpa kunskaperna om röntgenkällor och röntgenoptik för att förklara experimentella uppställningar inom modern röntgenfysik
 • tillämpa kunskaperna om röntgenstrålnings växelverkan med materia för att förklara olika typer av analysmetoder
 • ge en muntlig presentation om ett vetenskapligt ämne och förklara den fysikaliska bakgrunden i en liten diskussion

Kursens huvudsakliga innehåll

Del 1: Introduktion till röntgenstrålning

Röntgenstrålnings växelverkan med materia, röntgenkällor, röntgen-optik, röntgendetektorer

Del 2: Användningsexempel och speciella ämnen

Att väljas av kursdeltagarna (se hemsida)

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper:
Kursen är avsedd för sista året studenter (F4), mastersstudenter och doktorander. Kunskap om elektromagnetisk strålning som motsvarar SK1120 (Vågrörelselära, 6 hp) och i grundläggande matematik (vektoranalys, integraler, differentialekvationer) är en förutsättning. Dessutom är kunskaper i optik motsvarande SK2300 (Optisk fysik, 6 hp) av fördel.

Litteratur

David Attwood, Soft X-ray and Extreme Ultraviolet Radiation, Cambridge University Press (utgåvan som används kommer att meddelas på kursens hemsida senast fyra veckor före kursstart).

Examination

 • INLA - Inlämningsuppgifter, 3,0, betygsskala: P, F
 • REDA - Examination, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Kursen examineras genom hemuppgifter (INLA, 3 hp, p/f) och en muntlig presentation och examination (REDA - 3 hp, AF). En lyckad muntlig presentation kommer att leda till det lägsta betyget E, medan detta kan förbättras genom ett frivilligt muntligt prov.

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Kontaktperson

Ulrich Vogt (ulrich.vogt@biox.kth.se)

Examinator

Ulrich Vogt <ulrich.vogt@biox.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2012.
Examinationsinformation gäller från och med VT2012.