Till innehåll på sidan

Anmälan till masterprogram för studenter på KTH:s civilingenjörsprogram

Denna information riktar sig till dig som går i årskurs 3 på ett civilingenjörsprogram på KTH vårterminen 2021 och ska anmäla dig till ett masterprogram inom ditt civilingenjörsprogram till hösten 2021.

Anmälan

Anmälan görs på www.antagning.se   under perioden 1 maj – 17 maj 2021 och du kan endast välja ett av de alternativ som du kan läsa inom ditt civilingenjörsprogram. Under länken till ditt program nedan finner du vilka masterprogram som är knutna och sökbara till ditt civilingenjörsprogram.

Den 10:e augusti kommer ett antagningsbesked att skickas till dig per e-post.

Behörighetskrav

De särskilda behörighetskraven finner du i masterprogramens utbildningsplaner. Förutom dessa måste du även uppfylla kraven för uppflyttning till avancerad nivå. Totalt ska minst 165 hp vara slutförda från årskurs 1 – 3 på ett civilingenjörsprogram på KTH (se vilka i listan nedan) varav minst 110 hp från årskurs 1 – 2. I detta ska ingå slutfört examensarbete för kandidatexamen.

Civilingenjörsutbildning i bioteknik, antagna/kull fr.o.m. HT07 (CBIOT, 300 hp)

Civilingenjörsutbildning i datateknik, antagna/kull fr.o.m. HT07 (CDATE, 300 hp)    

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning, antagna/kull fr.o.m. HT07 (CDEPR, 300 hp)

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik, antagna/kull fr.o.m. HT07 (CELTE, 300 hp)

Civilingenjörsutbildning i energi och miljö, antagna/kull fr.o.m. HT10 (CENMI 300 hp)

CIvilingenjörsutbildning i farkostteknik, antagna/kull fr.o.m. HT07(CFATE, 300 hp)

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi, antagna/kull fr.o.m. HT07 (CINEK, 300 hp)

Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet, antagna/kull fr.o.m. HT18 (CITEH, 300 hp)

Civilingenjörsutbildning i informationsteknik, antagna/kull fr.o.m. HT07 (CINTE, 300 hp)    

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, antagna/kull fr.o.m. HT07 (CMAST, 300 hp)

Civilingenjörsutbildning i materialdesign, antagna/kull fr.o.m. HT07 (CMATD, 300 hp)

Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik, antagna/kull fr.o.m. HT08 (CMEDT, 300 hp)

Civilingenjörsutbildning i medieteknik, antagna/kull fr.o.m. HT07 (CMETE, 300 hp)

Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad, antagna/kull fr.o.m. HT07 (CSAMH, 300 hp)

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik, antagna/kull fr.o.m. HT07 (CTFYS, 300 hp)

Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi, antagna/kull fr.o.m. HT13 (CTKEM, 300 hp)    

För dig som vill påbörja ett masterprogram utanför dem som är knutna till ditt civilingenjörsprogram

För dig som vill söka ett masterprogram utanför dem som nämns i din utbildningsplan gör det via universityadmissions.se senast 15 januari 2021 för engelskspråkiga program och via antagning.se senast 15 april, 2021 för svenskspråkiga program. Du konkurrerar om platserna på samma sätt som alla andra sökande. Mer information om dessa program hittar du här: Master och Magisterutbildning

För dig som inte går ett civilingenjörsprogram på KTH och vill läsa ett masterprogram på KTH

Anmälan görs via universityadmissions.se senast 15 januari, 2021 för engelskspråkiga program och via antagning.se senast 15 april, 2021 för svenskspråkiga program. Mer information om dessa program hittar du här: Master och Magisterutbildning

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Antagningsgruppen på KTH
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2021-04-06