Till innehåll på sidan

Särskild handläggning av stöd

Dessa stöd har särskild handläggning som behövs följas för att få tillgång till vid en examination.

Anpassad tentamentlydelse

Har du en synnedsättning och behöver din tentalydelse i ett annat format, ta då kontakt med din examinator och beskriv ditt behov.

Flexibel inlämningstid vid hemtentamen/uppgifter

Kontakta din examinator för att höra om stödet godkänns samt för information om ny inlämningstid.

Assistans vid examination – Skrivhjälp

Ta kontakt med Funka vid varje ny kursstart.

Muntlig examination/muntlig examination som komplettering till skriftlig examination

Kontakta din examinator för att höra om stödet godkänns samt för information om upplägg för examination.

Rörelsehjälpmedel

Om miljön där examinationen utförs är sådan att tillgängligheten kan försvåras, tex vid fältarbete eller studiebesök. Ta kontakt med din examinator för att höra hur examinationen kan anpassas för att kunna genomföras.

Assistans- eller ledarhund

Om miljön där examinationen utförs är sådan att tillgängligheten kan försvåras, tex vid fältarbete eller studiebesök. Ta kontakt med din examinator för att höra hur examinationen kan anpassas för att kunna genomföras.

Teckenspråkstolk

Ta kontakt med Funka. 

Att tänka på

Om din examination inte anmäls via Ladok (till exempel vid vissa kontrollskrivningar) är det din skola på KTH som ansvarar för genomförandet av examinationen. Funka har då inte hand om hanteringen av examinationen och kan inte säkerställa att du får dina stöd. Ta då kontakt med kursansvarig eller kursadministratör för att ta reda på vad som gäller kring stöd vid examinationen.

Innehållsansvarig:funka@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2021-11-09