Till innehåll på sidan

Studievägledning för åk 1-3 och basår

Du som har påbörjat ett program på KTH och behöver stöd under din studietid, både vad gäller studierelaterade frågor och studiesociala ärenden, såsom att upprätta en studieplan eller diskutera din studiesituation, ska vända dig till din programstudievägledare. Det gäller även dig som har specifika frågor om ett visst program, till exempel programinnehåll, valbara kurser och inriktningar.

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) 

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) 

Skolan för industriell teknik och management (ITM) 

Skolan för teknikvetenskap (SCI)