Till innehåll på sidan

GDPR för utlandsstudier

Här kan du läsa om hur dina personuppgifter hanteras när du ansöker till utlandsstudier.

Information om hantering av personlig data

Denna information beskriver hur KTH hanterar dina personliga data enligt Dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR. Den vänder sig till dig som utresande utbytesstudent, examensarbetare eller praktikstudent.

Vem är ansvarig för att GDPR efterföljs?

KTH samlar in personlig data via ansökan till studier/examensarbete/praktikplats utomlands.

Utbytesstudier samt praktik

Dessa uppgifter hanteras i nästa steg hos mottagande institution inom ramen för dels samarbetsavtalet, dels deras verksamhet. Dessa är i sin tur ansvariga för korrekt hantering av uppgifterna.

MFS

Dessa uppgifter hanteras i nästa steg hos mottagande universitet/organisation inom ramen för ändamålet. Dessa är i sin tur ansvariga för korrekt hantering av uppgifterna.

Vilken personlig data kommer att hanteras?

Informationen (namn, födelsedatum, nationalitet, e-postadress, adress, anhörigdata, studiebakgrund och studie-/projektplan) som du lämnar i din ansökan kommer att användas i följande syfte:

  • Att administrera din ansökan för deltagande i utbytesstudier/examensarbete/praktik.
  • Att möjliggöra att KTH och mottagande universitetet/institution sätter upp ett studentregister om du blir antagen.

Bara berörd personal vid KTH och vid institutionerna nedan kommer att ha tillgång till dina personliga data.

Överförande av personlig data

Informationen kommer endast att överföras till andra institutioner, dvs partneruniversitet, Europeiska kommissionen, UHR och Sida , i syftet att antingen rapportera mobilitetsaktiviteter inom Erasmus + programmet eller MFS, eller för att överföra ansökningsmaterial om du ansöker till en period av studier/praktikplats/fältarbete i ett annat land genom KTH.

Gallrings-/ lagringsperiod

Den information som du har skickat till KTH kommer att bevaras vid KTH enligt den arkivlagstiftning och  som gäller för KTH och övriga involverade institutioner. Den rättsliga grunden för KTH att behandla dina personuppgifter är att genomföra det avtal i vilket studenten är en part och för att kunna fullgöra avtalet som har ingåtts med värduniversitet/mottagande institution/kontaktperson rörande utbytesstudier/examensarbete/praktik.

Rätten att få tillgång till dina personuppgifter

Om du vill ha tillgång till dina personuppgifter, kan du kontakta dataskydd@kth.se . Du kan också kontakta dataskydd@kth.se  om du vill lämna ett klagomål på hur KTH använder sig av dina personuppgifter. Du kan också lämna ett klagomål direkt till Integritetsskyddsmyndigheten

Rätta, blockera och ta bort personlig data

Du har möjlighet att be KTH rätta, blockera och ta ort dina personuppgifter om dess inte hanteras enligt GDPR. I detta ärende kan du kontakta KTH via mobility-online@kth.se .