Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Augmenting Transactional Memory with the Future Abstraction

Tid: To 2020-10-22 kl 09.00

Plats: zoom link for online defence (English)

Ämnesområde: Datalogi

Respondent: Jingna Zeng , Programvaruteknik och datorsystem, SCS

Opponent: Professor Keijo Heljanko, Department of Computer Science, Helsinki Institute for Information Technology

Handledare: Professor Seif Haridi, Programvaruteknik och datorsystem, SCS; Associate Professor Paolo Romano, Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa; Professor Vladimir Vlassov, Programvaruteknik och datorsystem, SCS

Exportera till kalender

Abstract

Tillkomsten av flerkärniga datorsystem har väckt stort intresse för Transactional Memory (TM). TM är en paradigm för parallell programmering som samordnar samtidiga trådar genom att integrera transaktioner i programmeringsspråket. TM förskjuter bördan av att koordinera och synkronisera samtidiga trådar från programmeraren till kompilatorn, exekveringsmiljön eller till och med hårdvaran.

En kraftfull och intuitiv abstraktion som kallas futures används i flera moderna parallella programmeringsspråk, så som C++, Java och JavaScript. Denna abstraktion används i stor utsträckning på grund av dess förmåga att på ett naturligt sätt uttrycka möjligheter till parallellism och logiska beroenden mellan parallella uppgifter.Kanske överraskande så har problemet med att stödja future-abstraktionen i TM-implementationer inte studerats i litteraturen, även om den utgör ett naturligt och bekvämt sätt att möjliggöra parallell exekvering i långvariga transaktioner.

Avhandlingen syftar till att fylla just detta relevanta gap i litteraturen genom att undersöka hur man kan förena TM och futures.

Denna förening görs genom att införa en ny abstraktion, kallad transaktionell futures, d.v.s. transaktioner som utförs inslagna inuti futures och som skapas och utvärderas av andra transaktioner eller transaktionella futures.

Semantiken hos en transaktionell future beskriver de tillåtna beteendena med avseende på egenskaper som atomicitet och isolering. Flera semantiker defineras, och balansen mellan användarvänlighet och effektivitet utforskas för semantikerna. Baserat på dessa semantiker så presenterar denna avhandling två nya TM-implementationer. Effektiviteten hos den föreslagna transaktionell future-abstraktionen utvärderas i ett riktigt system som använder dessa TM-implementationer.

Slutligen behandlar denna avhandling problemet med att självjustera graden av parallellism i TM-system som stöder inkapslade parallella transaktioner inom transaktioner. Målet uppnås genom ett online-inlärningssystem som kombinerar modelldrivna (Sequential Based Bayesian Optimization) och lokala söktekniker, såväl som anpassade prestandaövervakningstekniker.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-282844