Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utbildning inom elektromagnetism och fusionsfysik

Avdelningen är mycket engagerad i undervisningen och ger kurser och program för grund-, master- och doktorandnivå. Avdelningen erbjuder även examensarbeten på masternivå.

Program och exjobb

Utbildningen omfattar alla aspekter av fusion, elkraft och elektromagnetism. Vi är involverade i den 5-åriga civilingenjörsprogrammet i elektroteknik och masterprogrammen i elektromagnetism, fusion och rymdteknik samt elkraft.

Inom fusion täcker vi plasma, magnetohydrodynamik och elektromagnetiska processer. Inom elkraft och elektromagnetik utbildar vi de lägre åren i kretsanalys, elektromagnetisk teori och projektarbete. Medan de avancerade kurserna speglar avdelningens forskningsspecialiteter inom antennteori, elektromagnetisk teori, energilagring av smarta nät, skydd för elnät, magnetiska material, isolering, modellering, tillståndsbedömning och tillförlitlighet.

Program

Avdelningen är involverad i följande program:

Masterprogrammet i elektromagnetism, fusion och rymdteknik (information på engelska)

Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik

Masterprogrammet i elkraft (information på engelska)

Exjobb och masteruppsats

Om du är intresserad av att geomföra ett examensarbete inom elektromagnetism eller fusionsfysik, vänligen kontakta någon av forskargrupperna vid avdelningen.