Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Going digital

Business model innovation in omni-channel retailing

Tid: Fr 2020-01-31 kl 13.00

Plats: Ångdomen, Osquars backe 31, Stockholm (English)

Ämnesområde: Industriell ekonomi och organisation

Respondent: Milan Jocevski , Hållbarhet och industriell dynamik

Opponent: Professor Hannu Saarijärvi, Tampere University

Handledare: Associate Professor Niklas Arvidsson, Hållbarhet och industriell dynamik; Associate Professor Antonio Ghezzi, Politecnico di Milano; Assistant Professor Maxim Miterev, University College Dublin

Exportera till kalender

Abstract

Under de senaste tio åren har samhällets digitalisering haft en omfattande inverkan på både vårt sätt att leva och arbeta men även på organisationsstrukturer och industriella trender. Denna inverkan har även påverkat detaljhandeln och dess aktörer på ett fundamentalt sätt och tvingat dem anpassa sig till en ständigt förändrande affärsmiljö. Samtidigt har den digitala tidsåldern medfört nya organisationer som har utnyttjat tillgången till internet och den stora användningen av smartphones för att skapa tidigare obefintliga mobilbaserade tjänster. I samband med detta uppstod fenomenet digitaliserad detaljhandel genom en förändringsprocess byggd på integration av digital, främst mobil, teknik i detaljhandeln.

Även om denna omvandling erbjuder mångfacetterade möjligheter till organisatorisk tillväxt, representerar den också grundläggande utmaningar för hur vi ska förstå dynamiken inom organisationsförändringar som är sammanflätade med förändringar både mellan (interorganisatoriska) och inom (intraorganisatoriska) företag. Denna avhandling berör primärt affärsmodellsinnovationer av detaljister i flera olika branscher och av mobilbetalningsleverantörer, vilka är nyckelpartners till detaljisterna i den komplexa och alltmer nätverkande affärsvärlden. Studien har flera bidrag där det första bidrar till detaljhandelslitteraturen genom att tillämpa ett affärsmodellperspektiv för att betona särskilt viktiga aspekter av en handlares övergång till omni-channel retailing som gör det möjligt för kunden att samarbeta med en återförsäljare när och hur de vill. Detta innebär exempelvis sömlös och upplevelsefokuserad shopping som en ny värdeproposition, användning av teknologimedierade gränssnitt för att förbättra kundupplevelsen, integrerad dataanalys som en potentiell källa till konkurrensfördelar samt vikten av partnerskap för att framgångsrikt leverera ett mervärde. Det andra bidraget bygger på nya diskussioner om affärsmodellers dynamik genom att tillhandahålla empirisk data om innovationsprocesser kopplat till affärsmodeller. Slutligen föreslår avhandlingen att affärsmodellen ska ses som en relationell aggregator, dvs. en mekanism som förklarar sammankopplingen av företag i en digital tidsålder, och därmed belyser behovet av en nätverksorienterad förståelse av affärsmodellinnovationer i en sådan miljö.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-264951