Till innehåll på sidan

Forskarutbildning

Det finns fem inriktningar för doktorsprogrammet i Maskinkonstruktion

  • Förbränningsmotorteknik
  • Integrerad produktutveckling
  • Mekatronik och inbyggda styrsystem
  • Produkt och tjänstedesign
  • System och komponentdesign

Forskarutbildningsansvarig

Programansvarig doktorand

Innehållsansvarig:Infomaster på ITM
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2020-04-13