Teoretisk kemi och biologi

Vår forskning inriktar sig på utveckling och tillämpningar av modeller för atomära studier av kemiska biomolekylära system.

Den här institutionen tillhör Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa .

Innehållsansvarig:Mårten Ahlquist
Tillhör: Institutionen för teoretisk kemi och biologi
Senast ändrad: 2019-01-30