Teoretisk kemi och biologi

Vår forskning inriktar sig på utveckling och tillämpningar av modeller för atomära studier av kemiska biomolekylära system.

Den här institutionen tillhör Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa.

Läs med på institutionens externa webbplats.

Forskningsområden

Till sidans topp