Teoretisk kemi och biologi

Vår forskning inriktar sig på utveckling och tillämpningar av modeller för atomära studier av kemiska biomolekylära system.

Till sidans topp