Teoretisk kemi och biologi

Vår forskning inriktar sig på utveckling och tillämpningar av modeller för atomära studier av kemiska biomolekylära system.

Innehållsansvarig:Mårten Ahlquist
Tillhör: Institutionen för teoretisk kemi och biologi
Senast ändrad: 2018-04-18