Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Fordonsdynamik

Ett markfordon innehåller många komponenter som interagerar med varandra, vilket resulterar i ett komplext dynamiskt system. Forskargruppens mål är att förbättra kunskapen om dynamiskt beteende och funktion hos fordon (bussar, bilar, lastbilar etc.) för att leda utvecklingen av nya fordon som är mer tillförlitliga under olika körförhållanden.

Forskningen och utbildningen är inriktad på problem som rör vägtrafikfordons hantering, vältning och komfort, samt interaktion mellan förare och fordon, icke-linjära fenomen och dynamiken mellan kontaktledning och pantograf. För att lösa dessa problem beaktas aspekter på aktiv säkerhet samt metoder för simulering och mätning av dynamiskt beteende för effektiv produktutveckling.

Läs mer om vår forskning på våra profilsidor