Till innehåll på sidan

Konceptuell fordonsdesign

Välkommen till enheten för konceptuell fordonsdesign.

En definition av konceptuell fordonsdesign:

studerandet av hur samhällets behov av transportfunktionalitet översätts till en plan för hållbara fordonslösningar.

Enheten för konceptuell fordonsdesign (CVD) är en tvärvetenskaplig forskningsgrupp som syftar till att möjliggöra resurseffektiva fordon i ett hållbart samhälle. Vår forskning fokuserar på utveckling av metoder för att på ett holistiskt sätt hantera funktionella motsättningar i fordonsdesignen. Detta innefattar både att utveckla metoder inom kärnkompetenser som kan kombineras med metoder från andra områden i ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt och att undersöka det bredare ramverk som krävs för att lösa de större utmaningarna inom fordonsdesign.

Den största delen av vår forskning bedrivs i samarbete med industriella partner, och vi har stor erfarenhet av att framgångsrikt genomföra nationella och europeiska projekt. Vi är en kärngrupp inom centret för ECO2 Vehicle Design  vid KTH.

Läs mer om vår forskning på våra profilsidor

Tillhör: Institutionen för Teknisk Mekanik
Senast ändrad: 2023-10-30