Arkitektur och samhällsbyggnad

Elektro- och systemteknik

Elektroteknik och datavetenskap

Industriell teknik och management

Kemi, bioteknologi och hälsa

Kemivetenskap

Teknik och hälsa

Teknikvetenskap

Teknikvetenskaplig kommunikation och lärande