Till innehåll på sidan

Tillverkningsmaskiner och processer

Maskiner och processer är kärnan i tillverkning. MMP-gruppen forskar på avancerade och konkurrenskraftiga koncept för att möjliggöra bearbetning av nya material och innovativa additiva och subtraktiva tillverkningssystem, vilket ger industriklara lösningar för en motståndskraftig och effektiv produktion.

Man, kvinna och robot
Foto: Thisisengineering, Unsplash.

Forskningsämnen

  • Hybridmaskiner och processer
  • Gjutning
  • Tillsatsproduktion
  • Robust och effektiv bearbetning
  • Vibrationskontrollösningar
  • Givare, ställdon och signalanalys
  • Modularisering och omkonfiguration av tillverkningsmaskiner
Innehållsansvarig:Alexandra Von Kern
Tillhör: Institutionen för produktionsutveckling
Senast ändrad: 2022-06-15