Examensarbete om järnvägsspår gav pris

Publicerad 2011-01-13

Underhåll av järnvägsnätet kostar varje år stora summor pengar, och utgör en betydande del av de banavgifter som tågoperatörer betalar. KTH-studenten Tomas Karis studerade de svenska järnvägarna i sitt examensarbete och kom fram till vilken nivå spårunderhållet måste ligga på.

– I vissa fall krävs det inte mer underhåll av järnvägsnätet bara för att höghastighetståg kör på det, och det var bland annat dessa fall jag identifierade i mitt examensarbete, säger Tomas Karis.

Tomas Karis arbete - som går under namnet "Track Irregularities for High Speed Trains – Evaluation of their correlation with vehicle response" och som han genomfört på KTH som en del i Gröna Tåget-projektet - var så väl utfört att det resulterade i ett pris från branschföreningen Swedtrain.

Förutom ett diplom är Tomas Karis idag 15 000 kronor rikare. Swedtrain motiveringen till att Tomas Karis får priset lyder som följer:

"Arbetet har skett i ett samarbete myndighet/industri/högskola och är väl genomfört och presenterat. Det utmynnar i konkreta och användbara resultat för vidare användning för uppbyggnaden av det framtida svenska höghastighetsnätet."

Swedtrains pris för bästa examensarbete delas sedan flera år ut som ett led i arbetet med att stimulera studenter att satsa på järnvägsindustriell utbildning.

För mer information, kontakta Tomas Karis på 010 - 852 84 33.

Peter Larsson