Till innehåll på sidan

Inställt - KTH X - Hedge Fonder

Matematiker finns överallt i finansvärlden idag; de prissätter derivat eller modellerar risker i banker, och de konstruerar självhandlande system hos hedge-fonder. Tillgång till kraftfull AI-(artificiell intelligens) och ML- (maskininlärning) programvara driver snabb omstrukturering i hela industrin.

Tid: On 2020-03-25 kl 17.00

Föreläsare: Jonas Kiessling

Plats: V2

Efter Jonas doktorsexamen på KTH för 9 år sedan har han arbetat med datoriserad värdepappershandel. Föredraget blir en översikt om vad algoritmisk handel handlar om och hur det kan vara att jobba som "quant" - kvantitativ analytiker. Jonas kommer att fokusera på utmaningarna från en matematikers synpunkt, på potentialen hos ML, och på några konkreta illustrativa exempel. Det behövs inga djupare kunskaper i matematik för att tillgodogöra sig föredraget.


Anmäl dig här

Innehållsansvarig:alumni@kth.se
Tillhör: Alumni
Senast ändrad: 2020-03-17