KTHX - Valmatematik

En analys av vårt valsystem och dess konsekvenser 2018

Tid: To 2018-09-20 kl 17.20

Föreläsare: Svante Linusson

Plats: Campus KTH, Sal V2, Teknikringen 76

Valet i år äger rum den 9 september och KTHX arrangerar en kväll med valanalys, när valutgången blivit känd. Spekulationerna
är sedan länge i full gång om hur ett regeringsunderlag ska kunna skapas i årets val. Man tycks behöva vara minst professor i matematik för att reda ut detta. Således har KTHX lyckats städsla Svante Linusson, som är professor vid KTH och har valmatematik som en av sina specialiteter, för sannolikt en annorlunda valanalys, med synpunkter på valsystemets ändamålsenlighet för demokratiska syften. Svante har varit expert i olika statliga utredningar om valsystemets funktion. Sök upp föredraget i KTH:s kalender och gå till anmälan. Föredraget är gratis och öppet för alla.

Föredraget arrangeras av Bo Ahnegård, ledamot i KTHX:s styrelse. Bo Ahnegård är ordförande för ”Föreningen Industriförbundets Alumner” vars medlemmar också är inbjudna till föredraget.

Du änmäler dig till eventet här

Innehållsansvarig:alumni@kth.se
Tillhör: Alumni
Senast ändrad: 2018-07-30