Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH Bibliotekets verksamhetsberättelse 2023 är nu publicerad

Publicerad 2024-04-18

Nu finns bibliotekets verksamhetsberättelse för 2023 att ta del av på vår webb. Här gör vi nedslag i viktiga satsningar under året som gått.

Framsida verksamhetsberättelse 2023

Under 2023 har bibliotekets stöd och tjänster sett en ökad användning, tack vare målmedvetet arbete för att nå ut till både studenter och personal.

Biblioteket erbjuder stöd för öppen publicering av forskning, vilket innebär att över 80% av publicerat material nu är fritt tillgängligt. Detta kräver även mer noggrann hantering av forskningsdata, och biblioteket arbetar med att göra FAIR-principerna till ett viktigt redskap.

Framtida utmaningar kräver samverkan mellan olika aktörer inom både akademi och verksamhetsstöd för att fortsätta bidra till utbildning och forskning.

Läs KTH Bibliotekets verksamhetsberättelse 2023