Till innehåll på sidan

Ny rapport: Open access i KTH:s publiceringsmönster för perioden 2011–2020

Publicerad 2022-03-28

Nu finns en ny rapport om KTH:s mönster inom open access-publicering för olika typer av publikationer. Detta kan vara intressant för alla som vill förstå forskningens genomslag eftersom open access är en viktig del i detta.

Läs hela rapporten Open Access publishing at the KTH Royal Institute of Technology

Omslag rapport

I rapporten har open access-andelen beräknats för olika typer av publikationer; avhandlingar (doktorand, licentiatexamen, student), tidskriftsartiklar, konferensrapporter och bokkapitel. Resultaten visar:

a) en tydlig ökande trend för tidskriftsartiklar med en nuvarande andel som når 70 % open access

b) ett stabilt värde kring 40 % open access för konferensrapporter

c) en mycket hög andel open access-avhandlingar: över 95 % för doktors- och licentiatavhandlingar, 90 % för studentavhandlingar.

För tidskriftsartiklar talar man om olika typer av open access. Ökningen av open access visar sig främst bero på en stor ökning av opena access-typerna guld och hybrid, det vill säga artiklar som görs tillgängliga öppet direkt av förlaget.

Skillnaden mellan KTH:s skolor

Skillnader i publiceringspraxis vid KTH-skolor undersöks också i rapporten. Kortsiktiga trender för tidskriftsartiklar och konferensrapporter avslöjar olika mönster för de olika skolorna. För examensarbeten tycks skillnader i open access vara minst, då resultaten under de senaste åren är ganska enhetliga inom hela KTH.

De 10 bästa tidskrifterna

De 10 bästa tidskrifterna för 2020, alltså de tidskrifter där KTH publicerar mest, listas för alla KTH-skolor, tillsammans med deras andel open access-artiklar. Resultaten över tid visar ett ökande antal tidskrifter med hög open access-andel i topp 10 för varje skola.

Olika open access-publiceringsvarianter (diagram)
Figure 3. Share of OA types by year for KTH journal articles between 2011 and 2020.

Kostnader

Slutligen visas kostnader som betalas för open access-avgifter (APC) för varje skola, och för KTH Biblioteket, vilket visar en förskjutning mot en situation där huvuddelen av open access-kostnaderna har täckts av biblioteket sedan 2019 via de Read and Publish-avtal som innehåller open access.

Läs även

KTH:s totala kostnad för publicering och prenumerationer 2020

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2022-03-28