Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SciPost och diamantpublicering

Publicerad 2023-09-15

I diamantpubliceringsmodellen finns det inga publiceringsavgifter (APC:er) som behöver betalas av författarna. Istället kommer finansieringen från institutionellt stöd och medlemskap.

KTH är medlemmar i SciPost , ett förlag som främst fokuserar på att ge ut tidskrifter inom fysik, astronomi och kemi. Den mest använda tidskriften på SciPost-plattformen är "SciPost Physics", vilken grundades 2016. Just denna tidskrift indexeras av de stora citeringsdatabaserna (som Scopus och Web of Science) och har en impaktfaktor något över genomsnittet. För närvarande har vi identifierat cirka 30 SciPost-publikationer i KTH:s publikationsdatabas DiVA.

En illustration av Diamond publicering

Att publicera i en SciPost-tidskrift är i linje med KTH:s strävan att anpassa sig till principerna för öppen vetenskap samt också ett sätt att stödja en ideell och innovativ form av elektronisk vetenskaplig kommunikation och publicering.

Med tanke på vårt medlemskap på KTH vill vi nu lyfta fram möjligheten att publicera hos SciPost utan några extra kostnader. Om du har några frågor eller behöver ytterligare information om SciPost eller open access-publicering i allmänhet, så kontakta gärna oss på biblioteket@kth.se. Vi ger dig gärna mer utförlig information.