Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sök vetenskaplig litteratur utifrån FN:s hållbarhetsmål

Publicerad 2023-03-31

Vill du hitta forskning som bidrar till eller handlar om något av FN:s globala mål? Då kan du testa de särskilda söksträngar som tagits fram i databasen Scopus.

Det är inte så lätt att söka efter forskning som har med de globala målen att göra eftersom forskare använder flera olika begrepp för att beskriva problemet, och det kan vara svårt att identifiera alla relevanta nyckelord själv. Genom att använda de färdiga söksträngarna behöver man inte själv tänka ut alla alternativa begrepp. De har redan valts ut och kombinerats på ett sätt som databasen kan tolka. Man kan även lägga till egna sökord eller ändra i den förinställda söksträngen.

Det finns 16 olika söksträngar som alla utgår ifrån något av de globala målen. Forskning inom dessa områden kan få Sustainable development goals (SDG)-etiketter i Scopus. Dessa hittar man på artikelns ”document page” i Scopus.

Instruktioner för att använda söksträngarna

1. Gå in på Advanced document search i Scopus

Screenshot of Scopus search interface. Advanced search highlighted.

2. Klicka på UN Sustainable Development Goals 2020 under Pre-generated queries.

Screenshot of the UN SDG:s pre-generated search queries in Scopus

3. Välj något av de 16 olika målen. Om vi t.ex. väljer målet No Poverty kommer vi att få upp en söksträng med många olika begrepp som är relevanta för just det målet och kombinerade på ett sätt som databasen kan tolka. Lägg till eller ta bort söktermer. Klicka på Search.

Screenshot of the 16 pre-generated search queries
screenshot of the search query for the SDG No Poverty

Läs mer om hur söksträngarna skapats och hur de fungerar.