Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Söka, värdera, referera – ny webbkurs för studenter

Publicerad 2023-09-04

Som student behöver du kunna söka information, välja och värdera källor och referera till källorna på ett korrekt sätt. KTH Biblioteket har utvecklat en kurs på webben där du lär dig detta.

Kursen innehåller både video, text och quizzar samt uppgifter som du kan arbeta med utifrån dina egna ämnen. Den är uppbyggd i fyra moduler plus en inledning och en avslutning. Modulerna är fristående och det går att göra bara någon av modulerna. Hela kursen beräknas ta 2-3 timmar att genomföra, lite beroende på hur mycket tid du vill lägga på det egna arbetet.

Gå till kursen Söka, värdera, referera

Kursen ligger öppet i KTH:s lärplattform Canvas. Vi rekommenderar att du registrerar dig så att kursen och dina quizzresultat sparas i Canvas. Det går också att gå kursen utan att registrera sig.

Kursen finns också tillgänglig i Canvas Commons  så att kursansvariga och lärare kan importera kursen eller delar av den till sin egen kurs.

Kursen kan både fungera som ett alternativ till undervisning och som ett komplement, till exempel som förberedelse inför undervisning.

Om du har frågor om kursen eller om du som är lärare vill boka in undervisning  så kan du kontakta biblioteket.

Modulerna

🤔 Analysera ditt informationsbehov

Du får lära dig om hur du ringar in ditt informationsbehov och var du kan hitta den information du behöver för en viss uppgift.

🔎 Söka information

I modulen går vi igenom hur man hittar lämpliga sökord för en viss frågeställning och hur man sedan bygger upp sökningen i en databas. Vi tar upp olika söktekniker som gör din sökning mer effektiv och du får se konkreta exempel på sökningar i en databas.

📚 Välja och värdera källor

I den här modulen går vi igenom ett antal källkritiska frågor som hjälper dig att avgöra om informationen är trovärdig och pålitlig. Vi förklarar också vad som är utmärkande för just vetenskaplig information.

📃 Referenser och källhänvisningar

Här får du lära dig om syftet med referenser, när och hur de används. Du får se exempel på vilken information en referens brukar innehålla och hur en referens brukar vara uppbyggd. Vi går också igenom vad som menas med plagiat och vad som är viktigt att tänka på för att undvika det.