Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Upptäck KTH:s genomslag – Årlig bibliometrisk uppföljning (ÅBU) för 2023

Publicerad 2023-12-18

Vill du ha nyckeln till en skattkista av insikter om KTH:s publikationer? I ÅBU hittar du bibliometrisk information om KTH:s publikationer, nedbrutet på skolor och institutioner. Där presenteras en djupdykning i KTH:s forskning såsom publiceringsvolym, bibliometriska indikatorer, sampublicering, open access och mappning mot FN:s globala hållbarhetsmål (SDG). Nytt för i år är längre tidslinjer och årsvisa indikatorer, där tidigare treåriga glidande medelvärden har använts. 

Gå direkt till ÅBU (Årlig bibliometrisk uppföljning)

ÅBU är inte bara en del i KTH:s löpande uppföljnings- och kvalitetsarbete som kan ge en bild av genomslaget för KTH:s forskning. Det ger även insikt i hur KTH:s forskningssamarbeten ser ut, samt hur forskningen påverkar samhället runt omkring oss. 

Denna version av ÅBU täcker publiceringsåren 2013–2022 och innehåller bland annat information om publiceringsvolym, citeringsgenomslag och sampublicering. Du kan även se vilka specifika länder och organisationer som enheterna har sampublicerat med, samt komma åt information om open access och hur vår forskning matchar FN:s globala hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals - SDG).

Nyckeltal från ÅBU. De återfinns inuti ÅBU-tjänsten
Här visas nyckelsiffror från ÅBU. Fler siffror nås via ÅBU:n.

Syftet med ÅBU är att underlätta uppföljning och förståelse av KTH:s forskning. För skolor och institutioner kan underlaget användas som en datakälla i kvalitetsdialoger och uppföljningsarbete. Målet är att göra vår forskning mer synlig och värdefull. ÅBU bygger främst på data från  DiVA  och Bibmet (KTH:s bibliometridatabas) och resultat presenteras för hela KTH samt på skol- och institutionsnivå. Som inloggad kan du även se resultat för dina egna publikationer. 

I tjänsten KTH Research Information, som kompletterar ÅBU, kan du bland annat analysera sampublicering och citeringsgenomslag. Här kan du välja avdelningar och skapa egna grupperingar av forskare (till exempel centrumbildningar och projektgrupper). Det finns massor med filtreringsmöjligheter och preliminära projektdata. Det agila utvecklingsteamet Datadriven analys och uppföljning av KTH:s forskning  (DAUF), utvecklar tjänster inom området i ett samarbete mellan KTH Biblioteket, Research Support Office och IT-avdelningen, för att göra det enklare för alla att förstå vår forskning. 

Gå direkt till KTH Research Information 

Karta över sampublicering i världen
I KTH Research Information kan du bland annat se kartor över KTH:s sampublicering i världen.

Du kan även läsa mer om bibliotekets arbete med bibliometri och analys på KTH

Vid frågor kontakta gärna Bibliometrigruppen via e-post biblioteket@kth.se .