Adaptive Finite Element Methods for Fluid Structure Interaction Problems with Applications to Human Phonation

Tid: On 2018-05-23 kl 10.30

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26

Ämnesområde: Numerisk analys

Respondent: Niyazi Cem Degirmenci , avdelningen för beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Opponent: Dr. David Nordsletten, King's College London, UK

Handledare: Professor Johan Hoffman

Innehållsansvarig:Webmaster EECS
Tillhör: EECS
Senast ändrad: 2018-05-09