Adaptive Finite Element Methods for Fluid Structure Interaction Problems with Applications to Human Phonation

Tid: On 2018-05-23 kl 10.30

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26

Ämnesområde: Numerisk analys

Respondent: Niyazi Cem Degirmenci , avdelningen för beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Opponent: Dr. David Nordsletten, King's College London, UK

Handledare: Professor Johan Hoffman

2018-05-23T10:30 2018-05-23T10:30 Adaptive Finite Element Methods for Fluid Structure Interaction Problems with Applications to Human Phonation (Numerisk analys) Adaptive Finite Element Methods for Fluid Structure Interaction Problems with Applications to Human Phonation (Numerisk analys)
Till sidans topp