Crack-junctions – Bridging the gap between nano electronics and giga manufacturing

Tid: Fr 2018-06-15 kl 10.00

Plats: Q2, Osquldas väg 10, Stockholm

Ämnesområde: Elektro- och systemteknik

Respondent: Valentin Dubois , avdelningen för mikro- och nanosystem

Opponent: Professor Christofer Hierold, ETH Zürich, CH

Handledare: Professor Göran Stemme

Innehållsansvarig:Webmaster EECS
Tillhör: EECS
Senast ändrad: 2018-06-01