Till innehåll på sidan

Design, Construction and Evaluation of a Stacked Polyphase Bridges Converter for Integrated Electric Drive Systems in Automotive Applications

Tid: Ti 2019-05-07 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, KTH, Brinellvägen 8, Stockholm

Ämnesområde: Elektro- och systemteknik

Respondent: Niki Harnefors (a.k.a. Mojgan Nikouei) , Elkraftteknik

Opponent: Associate Professor Bulent Sarlioglu, University of Wisconsin-Madison, Madison, Wisconsin, USA

Handledare: Professor Hans-Peter Nee

Exportera till kalender