Dynamic algorithms: new worst-case and instance-optimal bounds via new connections

Tid: Må 2018-08-27 kl 14.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, Stockholm

Ämnesområde: Datalogi

Respondent: Thatchaphol Saranurak , avdelningen för teoretisk datalogi

Opponent: Professor Piotr Sankowski, Warsaw University, PL

Handledare: Assistant Professor Danupon Nanongkai

Innehållsansvarig:Webmaster EECS
Tillhör: EECS
Senast ändrad: 2018-07-30