Till innehåll på sidan

Realisering av Pakethantering med Låg Fördröjning på Tillgänglig Hårdvara med Stöd för Flera Hundra Gigabit PerSekund

Utnyttjande av Cacheteknik för att Förbättra Prestanda

Tid: Må 2023-03-06 kl 17.00

Plats: Sal C (Sven-Olof Öhrvik), seminar, Electrum, Kistagången 16, Kista

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/66604578251

Språk: Engelska

Ämnesområde: Datalogi Informations- och kommunikationsteknik

Respondent: Alireza Farshin , Network Systems Laboratory (NS Lab)

Opponent: Associate Professor Mark Silberstein, Technion

Handledare: Professor Dejan Kostic, Programvaruteknik och datorsystem, SCS; Professor Gerald Q. Maguire Jr., Programvaruteknik och datorsystem, SCS

QC 20230206

Abstract

Tack vare den senaste tekniska utvecklingen inom molntjänster används allt fler tillämpningar i molnet. Bland dessa moderna molnbaserade tillämpningar kräver många samhällsorienterade tillämpningar svarstider med låg latens, som är förutsägbara och ligger inom givna gränser. Den nuvarande molninfrastrukturen är dock otillräcklig för sådana tillämpningar eftersom den inte kan uppfylla dessa krav på grund av olika begränsningar i både hårdvara och mjukvara.

I denna doktorsavhandling beskrivs våra försök att minska latenstiden för Internettjänster genom att noggrant studera tillänglig hårdvara med stöd för flera hundra gigabit per sekund, optimera denna och förbättra dess prestanda. Huvudfokus ligger på att förbättra prestandan för den paketbearbetning som utförs av nätverksfunktioner som installeras på allmänt tillgänglig hårdvara, så kallad nätverksfunktionsvirtualisering (NFV), som är en av de betydande källorna till latens för Internettjänster. 

Det första bidraget i den här avhandlingen tar ett steg mot att optimera cache-prestanda för tidskritiska kedjor av NFV-tjänster. Genom att göra detta minskar vi de långa latenstiderna för sådana system som körs vid 100 Gbps. Detta är ett viktigt resultat eftersom det ökar sannolikheten för att uppnå en begränsad och förutsägbar fördröjning hos internettjänster. 

Det andra bidraget i den här avhandlingen är optimeringar av hela stacken av mjukvarubaserade nätverksfunktioner som används ovanpå modulära ramverk för paketbearbetning för att ytterligare förbättra effektiviteten hos cacheminnen. Vi bygger ett system för att effektivt hantera metadata och producera anpassade binärversioner av NFV-tjänstekedjor. Vårt system förbättrar både genomströmning och latens för tillgänglig hårdvara där varje CPU-kärna har kapacitet för paketbearbetning i storleksordningen 100 Gbps. .

I det tredje bidraget i denna avhandling studeras effektiviteten hos I/O-säkerhetslösningar som tillhandahålls av allmänt tillgänglig hårdvara i hastigheter på flera hundra gigabit per sekund. Vi karakteriserar prestandan hos IOMMU and IOTLB (dvs. “I/O memory management unit” och “I/O virtual address translation cache”) vid 200 Gbps och undersöker möjligheterna att minska dess prestanda-overhead i kärnan av operativsystemet Linux.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-323599