Till innehåll på sidan

Bostadsbrist? – delar av bostadsbeståndet saknar folkbokförda

Tid: Fr 2022-10-28 kl 08.15 - 09.00

Plats: zoom

Språk: svenska

Medverkande: Herman Donner, KTH; Bo Söderberg, KTH; Bengt Rådman, VD Årehus; Åke Gunnelin, KTH

Bostadsmarknaden har många sidor, där hemlöshet och trångboddhet nog är det allvarligaste problemet. Vi har
denna gång ändå valt att titta på den motsatta sidan av bostadsbeståndet: Bostäder med få, eller inga, folkbokförda
boende. Det visar sig vara anmärkningsvärt många, särskilt hyres- och bostadsrätter.
Hur stor bostadskapacitet kan sägas vara ineffektivt utnyttjad?

Anmälan sker på KTH Bostad 2.0 - En bostadsmarknad för alla | KTH

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2022-10-25