Till innehåll på sidan

KTH Bostad 2.0 - En bostadsmarknad för alla

Forskningsprogrammet KTH Bostad 2.0 tar ett unikt helhetsgrepp på bostadsmarknaden med fokus på åtta aktuella områden som valts ut i nära samverkan med branschens aktörer.
KTH Bostad 2.0 består av ett antal forskningsprojekt med en gemensam utgångspunkt: En bostadsmarknad för alla.

Aktuellt

Vårens frukostseminarium är på gång!

Efter höstens succé med frukostseminarium varannan vecka så fortsätter dessa under vårterminen 2022. Fullständigt schema kommer snart.
Läs mer på Frukostseminarier | KTH

Om Bostad 2.0

KTH initierade tillsammans med ett antal centrala aktörer på bostadsmarknaden (Byggföretagen, Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen) en process för att identifiera och prioritera ett antal områden för fördjupade analyser av bostadsmarknadens funktion. Under en första workshop med ett 30-tal företag representerade prioriterades åtta områden med exemplifierande underrubriker för forskning och utveckling, som alla har en gemensam utgångspunkt: En bostadsmarknad för alla.

Forskningsprogrammet Bostad 2.0 fokuserar på dagens situation på bostadsmarknaden i relation till: konsumenter, branschen, myndigheter; lagar, regler, ekonomi, hållbarhet samt ett antal sociala, miljömässiga, tekniska och ekonomiska aspekter.

Programmet kommer under perioden hösten 2017 - våren 2021 att utvecka ett antal underliggande forskningsprojekt inom de åtta prioriterade forskningsområdena.

Läs mer:

Prioriterade forskningsområden