Till innehåll på sidan

KTH Bostad 2.0 - En bostadsmarknad för alla

Forskningsprogrammet KTH Bostad 2.0 tar ett unikt helhetsgrepp på bostadsmarknaden med fokus på åtta aktuella områden som valts ut i nära samverkan med branschens aktörer.
KTH Bostad 2.0 består av ett antal forskningsprojekt med en gemensam utgångspunkt: En bostadsmarknad för alla.

Anmäl dig här!

FRUKOSTSEMINARIUM - PROGRAM VÅREN 2024

Forskare från KTH håller i frukostseminarier under våren 2024 om aktuella ämnen på bostadsområdet tillsammans med personer från bostadsbranchen. 

Seminarierna sker angivna datum på fredagar 08.15-09.00 och leds av professor Mats Wilhelmsson eller docent Cecilia Hermansson från Institutionen för Fastigheter och byggande, KTH. Seminarierna sker i webinarform och då de enskilda deltagarna är anonyma kan seminariet spelas in. Missar man live-sändningen av seminariet kan man då se det i efterhand. Filmerna ligger tillgängliga på webben 14 dagar efter seminariet och efter det får man kontakta oss för att få tillgång till filmen.

Frukostseminariet inleds med en forskningspresentation och sedan vidtar ett öppet samtal. Frågor ställs via en chatt där chattansvarig läser upp frågorna för moderatorn alternativt om man vill ställa frågan öppet.

Datum Rubrik
8 mars Genusskillnader i ungas sparande (med framtida effekter för bostadsmarknaden)
22 mars EJ FASTSTÄLLT - INFORMATION KOMMER
12 april Översvämningsrisk och fastighetsvärden
3 maj Kan koordinatbestämda fastighetsgränser skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande?
24 maj Konsumtion av boende

Du kan läsa mer om de frukostseminarier som tidigare hållits under 2021, 2022 och 2023 under tidigare frukostseminarium