Till innehåll på sidan

KTH Bostad 2.0 - En bostadsmarknad för alla

Forskningsprogrammet KTH Bostad 2.0 tar ett unikt helhetsgrepp på bostadsmarknaden med fokus på åtta aktuella områden som valts ut i nära samverkan med branschens aktörer.
KTH Bostad 2.0 består av ett antal forskningsprojekt med en gemensam utgångspunkt: En bostadsmarknad för alla.

Anmäl dig här!

FRUKOSTSEMINARIUM - PROGRAM HÖSTEN 2022

Forskare från KTH håller i frukostseminarier under hösten 2022 om aktuella ämnen på bostadsområdet tillsammans med personer från bostadsbranchen. Programmet för höstterminen 2022 är nu färdigställt.

Seminarierna sker varannan fredag 08.15-09.00 ojämna veckor och leds av professor Mats Wilhelmsson eller docent Cecilia Hermansson från KTH Institutionen för Fastigheter och byggande. Seminarierna sker i webinarform och då de enskilda deltagarna är anonyma kan seminariet spelas in. Missar man live-sändningen av seminariet kan man då se det i efterhand. Filmerna ligger tillgängliga på webben 14 dagar efter seminariet och efter det får man kontakta oss för att få tillgång till filmen.

Frukostseminariet inleds med en forskningspresentation och sedan vidtar ett öppet samtal. Frågor ställs via en chatt där chattansvarig läser upp frågorna för moderatorn alternativt om man vill ställa frågan öppet.

9 december

Du kan läsa mer om de frukostseminarier som hölls under hösten 2021 och våren 2022 under tidigare frukostseminarium