Till innehåll på sidan

Projekt och aktiviteter

Pågående projekt och aktiviteter inom KTH Bostad2.0

Frukostseminarier

Under terminerna sker frukostseminarier  med både forskare från KTH och aktuella personer från branchen. Seminarierna sker varannan fredag ojämna veckor.

Projekt

Du kan även läsa om de projekt inom Bostad 2.0 som är avslutade  och har färdiga rapporter eller artiklar kopplade till sig.

Examensarbeten

Studenter på masterprogrammet Real Estate and Construction Management har gjort sitt examensarbete  inom ramen för Bostad 2.0. Det finns även ett examensarbete på kandidatnivå som är skrivet inom programmet för Fastighet och finans.