Till innehåll på sidan

Om KTH Bostad 2.0

KTH initierade tillsammans med ett antal centrala aktörer på bostadsmarknaden (Byggföretagen, Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen) en process för att identifiera och prioritera ett antal områden för fördjupade analyser av bostadsmarknadens funktion. Under en första workshop med ett 30-tal företag representerade prioriterades åtta områden med exemplifierande underrubriker för forskning och utveckling, som alla har en gemensam utgångspunkt: En bostadsmarknad för alla.

Forskningsprogrammet Bostad 2.0  fokuserar på dagens situation på bostadsmarknaden i relation till: konsumenter, branschen, myndigheter; lagar, regler, ekonomi, hållbarhet samt ett antal sociala, miljömässiga, tekniska och ekonomiska aspekter.

Programmet utvecklade under perioden hösten 2017 - våren 2021 ett antal underliggande forskningsprojekt inom de åtta prioriterade forskningsområdena. Läs mer om dem på prioriterade forskningsområden