Till innehåll på sidan

Genusskillnader i ungas sparande

KTH Bostad 2.0

Sparar pojkar och flickor olika?

Tid: Fr 2024-03-08 kl 08.15 - 09.00

Plats: Zoom (länk skickas efter anmälan)

Språk: Svenska

Medverkande: Cecilia Hermansson, KTH, Jeanette Hauff, Göteborgs universitet, Felicia Schön, privatekonom, Avanza

Exportera till kalender

Frukostseminarium inom Bostad 2.0 under rubriken Genusskillnader i ungas sparande (med framtida effekter för bostadsmarknaden).

En undersökning av föräldrars och barns sparande i en bank (Avanza) visar könsskillnader när det gäller barnens ålder, kapital och aktivitet.

Inte minst aktivitet – här studerat utifrån inloggning på hemsidan – interagerar med kön, ålder och kapital, och särskilt gäller detta för pojkar som generellt är mer aktiva än flickor.

Något förvånande framkommer att pojkar redan före ettårsåldern har signifikant högre andel direktägda aktier i portföljen än flickor. Skillnaden dröjer sig kvar och når en topp vid 15-17 års ålder. Resultaten bidrar till ökad insikt om könsskillnader i barns sparande.

Medverkande:
​​​​​​​Cecilia Hermansson ​​​​​​​, docent, KTH
Jeanette Hauff, Göteborgs universitet
Felicia Schön, privatekonom, Avanza

Moderator:
Mats Wilhelmsson ​​​​​​​, professor, KTH

Seminariet sker i webinar-form. Länk skickas dagen innan seminariet till anmälda deltagare.

Forskningsprogrammet KTH Bostad 2.0 fokuserar på dagens situation på bostadsmarknaden i relation till: konsumenter, branschen, myndigheter; lagar, regler, ekonomi, hållbarhet samt ett antal sociala, miljömässiga, tekniska och ekonomiska aspekter. KTH Bostad 2.0 består av flera forskningsprojekt med en gemensam utgångspunkt: En bostadsmarknad för alla.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2024-02-26