Till innehåll på sidan

Lantmäteriforskningen vid KTH

från skifteslära till fastighetsteknik

Höstens första frukostseminarium från KTH Bostad 2.0.

Tid: Fr 2022-09-16 kl 08.15 - 09.00

Plats: zoom

Språk: Svenska

Medverkande: Peter Ekbäck, KTH, Linda Aldén, fastighetsrättslig expert, Lantmäteriet

Exportera till kalender

Den första professuren inom den fastighetsrättsliga lantmäteriforskningen inrättades 1932 vid KTH. I en
nyligen publicerad studie har utvecklingen av den forskning som bedrivits under de följande 90 åren undersökts. Det kan konstateras att ämnesområdet har förändrats drastiskt, från frågor om skiftesläggning på
landsbygden till dagens urbana behov av nya former för
tredimensionella rättigheter och fastigheter, upplåtelseformer för bostäder samt ambitionen att digitalisera
samhällsbyggnadsprocessen.

Anmälan till seminariet sker på KTH Bostad 2.0 - en bostadsmarknad för alla

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2022-09-06