Till innehåll på sidan

Nya typer av upplåtelseformer för bostäder: Vad innebär de och vad ska de bidra med?

Tid: Fr 2022-05-13 kl 08.15 - 09.00

Plats: zoom

Språk: Svenska

Medverkande: Ulf Nyqvist, tf VD SKB, Lisa Bergsten, doktorand, KTH, André Johansson, HSB

Exportera till kalender

På den svenska bostadsmarknaden har ett antal alternativ till de etablerade och stora upplåtelseformerna
utvecklats. Vissa av dessa upplåtelseformer kan beskrivas som nya och andra som varianter av de redan
befintliga. Vid seminariet belyses bland annat de alternativ som tillkommit och till vilka målgrupper dessa riktar sig. Vi fokuserar också på vad initiativtagarna beskriver att de alternativa formerna ska kunna
bidra med på marknaden.

Anmälan sker på KTH Bostad 2.0 - En bostadsmarknad för alla | KTH

Länk skickas ut till anmälda dagen före seminariet.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2022-05-09