Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ledning och organisering i byggande och förvaltning

Avdelningen för ledning och organisering i byggande och förvaltning utbildar och forskar inom ledning och organisering av hela bygg- och förvaltningsprocessen.

lyftkranar mot en blå himmel

Avdelningen för ledning och organisering i byggande och förvaltning utbildar och forskar inom ledning och organisering av hela bygg- och förvaltningsprocessen. Exempel på forskningsområden: byggprojektledning, samverkan, kommunikation, informationshantering, innovation, industriella nätverk, upphandling och bygglogistik.  

Forskningen behandlar ledning och organisering av hela bygg- och förvaltningsprocessen, från idé via planering, projektering, produktion och förvaltning. Vi bedriver tillämpad forskning, ofta i samarbete med forskare från andra universitet och högskolor och med representanter för industri och samhälle, och vi kombinerar teknik, ekonomi, organisation och ledarskap. Forskningen har en tydlig inriktning mot byggherreperspektiv och ett hållbart och innovativt samhällsbyggande.  

Avdelningen ansvarar också för inriktningen Bygg och byggprojektledning på civilingenjörsprogrammet i Samhällsbyggnad. Genom att kombinera arkitektur, teknik, ekonomi, organisation och ledarskap förbereds studenterna för att som byggprojektledare kunna organisera och leda byggprojekt. Utbildningen har en tydlig profil mot tidiga skeden och byggherreperspektiv.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2021-04-14