Till innehåll på sidan

Samverkan/Impact-arbete

Institutionen för fastigheter och byggande bedriver forskning och utbildning i nära samverkan med industri och samhälle.

Institutionen Fastigheter och byggande bedriver forskning och utbildning i nära samverkan med industri och samhälle. Vårt arbete har stor påverkan på samhället och förutsättningarna till ett mer hållbart och innovativt samhällsbyggande. Vi vill kontinuerligt utveckla vårt impactarbete och har du en idé om samarbete, kontakta oss gärna.

Vi bedriver impactarbete genom:

  • Tillämpad forskning i nära samarbete med offentliga och privata fastighetsägare, entreprenadföretag, konsultföretag, kommuner och myndigheter.
  • Praktiknära utbildning med problembaserat lärande, inslag av gästföreläsare och praktiska exempel.
  • Strategiska och långsiktiga samarbeten med privata och offentliga organisationer.
  • Medverkan i styrelser, råd, akademier och referensgrupper.
  •  Sakkunniga och remissinstans i samband med olika utredningar.
  • Nätverkande i intresse- och branschföreningar.
  • Föredrag och medverkan i paneldiskussioner vid konferenser och evenemang
  • Fort- och vidareutbildning av yrkesverksamma.
  • Populärvetenskaplig publicering i radio, tv, dagspress, industripress och sociala media.

För direktkontakt med någon av våra forskare och lärare, gå till sidan med medarbetare under varje avdelning, där finns kontaktuppgifter. För allmänna frågor om institutionens impactarbete, kontakta Tina Karrbom Gustavsson.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2021-04-14