Open calls / Aktuella forskningsutlysningar

Compilation of open calls within Sustainable Development and Environment from some of Sweden's major funding bodies.

Sammanställning av aktuella forskningsutlysningar med koppling till miljö och hållbar utveckling från några av de största finansiärerna inom området.

The list is updated approximately every second week. If you know about calls that should be in the list but are not, please send an e-mail to Karin Larsdotter: karinlar@kth.se

If you wish to recieve an e-mail every time the list is updated, register here .

Sammanställningen uppdateras helt cirka varannan vecka, men utlysningar läggs också in kontinuerligt. Har du tips på utlysningar som inte finns med i listan, maila Karin Larsdotter: karinlar@kth.se

Om du vill få mejl när listan uppdateras, anmäl dig här .

Open calls

updated August 27 2019

Funding body / Finansiär Call / Utlysning

Application deadline / Sista ansökningsdag

   
SIP RE:Source (Formas, Vinnova, Energimyndigheten) Demonstrera lösningar för hållbar användning av material 28 augusti 2019
Energimyndigheten Bidra till utveckling av ett hållbart sjötransportsystem 28 augusti 2019
Energimyndigheten Bidra till att utveckla framtidens solel, vindkraft och elnät för en hållbar klimatomställning 28 augusti 2019
Vinnova Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2019 (höst) 29 augusti 2019
SIP Viable Cities (Formas, Vinnova, Energimyndigheten) Klimatneutrala städer – snabbare tillsammans! 30 augusti 2019
Naturvårdsverket Call for research funding directed towards Cumulative effects 3 september 2019
Naturvårdsverket Call for research funding directed to Wetland ecosystem services 3 september 2019
SIP Bioinnovation (Formas, Vinnova, Energimyndigheten) Hypotesprövningar steg 1 inom Bioinnovation: Nyskapande projekt med högre risk 5 september 2019
KSLA Tandem Forest Values – second call 9 september 2019
Energimyndigheten Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende (E2B2) 10 september 2019
Energimyndigheten Utveckla hållbara biobränslen för flyg 12 september 2019
Familjen Kamprads stiftelse Anslag inom området miljö 12 september 2019
KSLA Vetenskaplig forskning och utveckling inom den gröna sektorn 15 september 2019
Energimyndigheten Utveckla och förbättra processer för biodrivmedel till vägtrafik, sjöfart och flyg 16 september 2019
SGU Forskningsprojekt inom tillämpad forskning och riktad grundforskning inom det geovetenskapliga området 16 september 2019
Naturvårdsverket Plast och mikroplast – hur löser vi utmaningarna? 16 september 2019
Energimyndigheten Bidra till att skapa ett transporteffektivt samhälle 17 september 2019
SIP Bioinnovation (Formas, Vinnova, Energimyndigheten) Möjliggörande teknologier för biobaserade produkter - gemensam utlysning Sverige-Finland 17 september 2019
SIP RE:Source (Formas, Vinnova, Energimyndigheten) Utveckla lösningar för ökad användning av återvunnet material i produktion 17 september 2019
SIP RE:Source (Formas, Vinnova, Energimyndigheten) Utveckla lösningar för cirkulära produkt- och varuflöden 17 september 2019
Energimyndigheten Utveckla lösningar för ökad användning av återvunnet material i produktion 17 september 2019
Energimyndigheten Design för energieffektiv vardag 17 september 2019
Mistra Food Security and Sustainable Food Systems 30 september 2019
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Utlysning av postdoktoralt stöd 30 september 2019
Mistra Mista Innovation 23 – Utlysning 2019-2023 2 oktober 2019
Energimyndigheten Bidra till effektivare energianvändning i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 15 oktober 2019
SIP mining and metal recovery – STRIM (Formas, Vinnova, Energimyndigheten) Towards a sustainable development in the mining and metal extraction industry 7 november 2019
NordForsk The Nordic Programme for Interdisciplinary Research 13 november 2019
NordForsk Nordic societal security in light of the emerging global and regional trends 20 november 2019
Formas Samhällsplanering för omställning (steg 1) 14 januari 2020 (öppnar 7 nov 2019)
Stiftelsen för strategisk forskning SSF Agenda 2030 Research Centers on Future Advanced Technology for Sustainability 21 januari 2020
Formas Att förverkliga de globala hållbarhetsmålen 6 februari 2020 (öppnar 11 okt 2019)

Coming calls and year-round open calls / Kommande och löpande utlysningar

Funding body / Finansiär Call / Utlysning Time / Tidsperiod
Vinnova Banbrytande idéer inom industriell utveckling – Hållbar industri opens in Sep 2019
Stiftelsen JTI och Stiftelsen Lantbruksforskning 50 miljoner till jordbruks- och miljöteknik – Stiftelsen JTI öppnar utlysningar för forskning och utveckling! opens in Sep 2019
Vinnova Samarbete med Kina för forskning, utveckling och innovation inom tillämpad IKT, hälsa, transport och smarta hållbara städer öppnar 13 mars 2020, DL 15 maj 2020
Energimyndigheten Pilot- och demonstrationsprojekt löpande
Energimyndigheten

Planeringsbidrag för ansökningar till EU-program

löpande
Formas Akutbidrag löpande
Vinnova, Energimyndigheten, Trafikverket, Scania CV AB, AB Volvo, Volvo Car Group och FKG

FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

Delprogram inom områdena:

 • Energi och miljö
 • Trafiksäkerhet och automatiserade fordon
 • Elektronik, mjukvara och kommunikation
 • Hållbar produktion
 • Effektiva och uppkopplade transportsystem

Strategiska satsningar inom områdena:

 • Big data analytics
 • Cyklar och fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid
 • El-vägar
 • Fordons IT-säkerhet och integritet
 • FIFFI
 • Möjliggörande teknik
 • Komplex reglering
 • Automatiserade fordon
 • Electromobility
 • Affärsmodeller
För sista ansökningsdagar, se respektive område på hemsidan.