Open calls / Aktuella forskningsutlysningar

Compilation of open calls within Sustainable Development and Environment from some of Sweden's major funding bodies.

Sammanställning av aktuella forskningsutlysningar med koppling till miljö och hållbar utveckling från några av de största finansiärerna inom området.

The list is updated approximately every second week. If you know about calls that should be in the list but are not, please send an e-mail to Karin Larsdotter: karinlar@kth.se

If you wish to recieve an e-mail every time the list is updated, register here .

Sammanställningen uppdateras helt cirka varannan vecka, men utlysningar läggs också in kontinuerligt. Har du tips på utlysningar som inte finns med i listan, maila Karin Larsdotter: karinlar@kth.se

Om du vill få mejl när listan uppdateras, anmäl dig här .

Open calls

updated February 10 2020

Funding body / Finansiär Call / Utlysning

Application deadline / Sista ansökningsdag

   
Horizon 2020 Coronavirus – Call from Horizon 2020 12 februari 2020
Energimyndigheten Utveckla internationella klimatprojekt inom ramen för artikel 6 14 februari 2020
Vinnova Civic tech: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor 17 februari 2020
Energimyndigheten Bidra till resurseffektivt byggande och boende 18 februari 2020
Vinnova Testbäddar för samhällets utmaningar - genomförandeprojekt 2020 19 februari 2020
Vinnova Testbäddar för samhällets utmaningar - förberedelseprojekt 2020 19 februari 2020
ERA-Net/Formas 2019 Joint Call of the ERA-Net Cofund on Food Systems and Climate (FOSC) 19 februari 2020
Energimyndigheten Främja utveckling och användning av hållbara förnybara drivmedel genom systemanalyser 19 februari 2020
Formas Formas kommunikationsutlysning 2020 20 februari 2020
Energimyndigheten Forskare inom natur- och teknikvetenskap – bidra med grundforskning om energirelaterade utmaningar 26 februari 2020
Energimyndigheten Forskare inom humaniora eller samhällsvetenskap – var med och lös energirelaterade samhällsutmaningar 26 februari 2020
Vinnova Cirkulär och biobaserad ekonomi - Från teori till praktik 27 februari 2020
Energimyndigheten Internationell utlysning inom fjärrvärme och fjärrkyla 28 februari 2020
ERA-Net ICT Agri, Formas ICT enabled agri-food systems 3 mars 2020
Energimyndigheten Utveckla framtidens hållbara vattenkraft 5 mars 2020
SIP Bioinnovation (Formas, Vinnova, Energimyndigheten) Hypotesprövningar steg 1 inom Bioinnovation: Nyskapande projekt med högre risk 5 mars 2020
Energimyndigheten Bidra till energieffektivisering inom belysning 10 mars 2020
ERA-Net Cofund, Formas, Energimyndigheten, Vinnova Urban Accessibility and Connectivity (ENUAC) 17 mars 2020
Formas Urban migration 26 mars 2020
Energimyndigheten Industriklivet negativa utsläpp: forskning och innovation 31 mars 2020
Energimyndigheten Industriklivet processrelaterade utsläpp: forskning och innovation 31 mars 2020
Energimyndigheten Större pilotprojekt och demonstrationer för omställning 1 april 2020
Formas Årliga öppna utlysningen 2020 – forskningsprojekt till forskare tidigt i karriären 2 april 2020 (öppnar 27 feb)
Formas Årliga öppna utlysningen 2020 – forskningsprojekt 2 april 2020 (öppnar 27 feb)
Energimyndigheten Arbeta med förankring, lokalt mervärde och kunskapsinsatser kring förnybar elproduktion på lokal och regional nivå 3 april 2020
SIP Bioinnovation (Formas, Vinnova, Energimyndigheten) Material med biobaserade komponenter designade för cirkularitet 7 april 2020
Formas Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö 7 april 2020
Mistra Energy transitions – a systemic approach 8 april 2020 (stage 1. Stage 2 closes 15 oct)
Water JPI, JPI Oceans, JPI AMR /Formas Aquatic Pollutants 16 april 2020 (öppnar 17 feb)
Sveriges ingenjörer Miljöfonden 30 april 2020
Energimyndigheten Accelerera omställningen till ett transporteffektivt samhälle 6 maj 2020
Energimyndigheten Bidra till industrins energi- och klimatomställning 2 juni 2020

Coming calls and year-round open calls / Kommande och löpande utlysningar

Funding body / Finansiär Call / Utlysning Time / Tidsperiod
Energimyndigheten Industriklivet negativa utsläpp: investerings-, pilot- och demonstrationsprojekt och genomförbarhetsstudier löpande
Energimyndigheten Industriklivet processrelaterade utsläpp: investerings-, pilot- och demonstrationsprojekt och genomförbarhetsstudier löpande
Vinnova Samarbete med Kina för forskning, utveckling och innovation inom tillämpad IKT, hälsa, transport och smarta hållbara städer öppnar 13 mars 2020, DL 15 maj 2020
Energimyndigheten Pilot- och demonstrationsprojekt löpande
Energimyndigheten

Planeringsbidrag för ansökningar till EU-program

löpande
Formas Akutbidrag löpande
Vinnova, Energimyndigheten, Trafikverket, Scania CV AB, AB Volvo, Volvo Car Group och FKG

FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

Delprogram inom områdena:

 • Energi och miljö
 • Trafiksäkerhet och automatiserade fordon
 • Elektronik, mjukvara och kommunikation
 • Hållbar produktion
 • Effektiva och uppkopplade transportsystem

Strategiska satsningar inom områdena:

 • Big data analytics
 • Cyklar och fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid
 • El-vägar
 • Fordons IT-säkerhet och integritet
 • FIFFI
 • Möjliggörande teknik
 • Komplex reglering
 • Automatiserade fordon
 • Electromobility
 • Affärsmodeller
För sista ansökningsdagar, se respektive område på hemsidan.