Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 1

  • KTH Sustainability Research Day, 18 okt 2016

    Hur nära FN:s Globala Mål för hållbar utveckling är vi, vad krävs för att nå dem och vilken roll spelar forskningen? Välkommen till KTH Sustainability Research Day, en mötesplats för alla som intresserar sig för globala målen och den roll forskningen spelar för att nå dem.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22