Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 3

  • KTH Sustainability Research Day, 28 november 2019

    Välkommen till KTH:s årliga konferens om hållbar utveckling inom forskning. Årets tema är partnerskap och samverkan för en hållbar framtid.

  • KTH Sustainability Research Day, 18 okt 2016

    Hur nära FN:s Globala Mål för hållbar utveckling är vi, vad krävs för att nå dem och vilken roll spelar forskningen? Välkommen till KTH Sustainability Research Day, en mötesplats för alla som intresserar sig för globala målen och den roll forskningen spelar för att nå dem.

  • KTH Sustainability Research Day, 14 november 2018

    KTH:s årliga konferens om hållbar utveckling inom forskning. Under årets KTH Sustainability Research Day presenterades forskning från KTH som haft tydlig effekt för övergången mot ett hållbart samhälle, s.k. impact.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22