Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 3

  • Sustainability Pubkväll - Varför går det så trögt?

    Välkommen till en pubkväll om hållbar utveckling där vi kommer att diskutera den stora frågan: Om vi vet så mycket om miljöproblemen och det finns ambitioner och mål för att lösa dem - varför går det då så trögt?

  • Samtal - Agenda 2030, de globala målen och Sverige, juni 5

    Välkommen till ett samtal om Agenda 2030-delegationens slutbetänkande. I mars överlämnade Agenda 2030-delegationen sitt slutbetänkande som presenterar förslag på hur de globala målen för hållbar utveckling kan implementeras i Sverige. KTH har ombetts att lämna remissvar.

  • KTH Sustainability Research Day, 18 okt 2016

    Hur nära FN:s Globala Mål för hållbar utveckling är vi, vad krävs för att nå dem och vilken roll spelar forskningen? Välkommen till KTH Sustainability Research Day, en mötesplats för alla som intresserar sig för globala målen och den roll forskningen spelar för att nå dem.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22