Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 2

  • Så bör allvarliga skallskador hanteras

    Nu har en KTH-forskare undersökt hur olika behandlingar av hjärnan efter allvarliga skallskador påverkar den samma. Resultaten är flera och visar bland annat upp vikten av att placera en skadad person korrekt efter en olycka. Forskningen kan också bevisa varför en vanligt förekommande behandling av skallskador kan förvärra situationen för den drabbade.

  • Nya proteinatlasen kan bidra till bättre behandling av Alzheimer och fetma

    Ökade kunskaper om och bättre behandling av såväl hjärnrelaterade sjukdomar som Alzheimer, Parkinson och ALS som av fetma. Det kan bli möjligt tack vare forskningsprojektet Human Protein Atlas som idag lanserade en kartläggning av alla proteiner som förekommer i människans blodceller, olika delar av hjärnan och i kroppens ämnesomsättning.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22