Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 6

 • Cybercampus rustar Sverige

  Sverige utsätts för allt fler cyberattacker. Nu ska satsningen Cybercampus Sverige stärka landets motståndskraft genom att skydda samhällets sårbara digitala system. – En del av vårt uppdrag är att skapa en ny högre lägstanivå av ”cyberhygien” i samhället, säger David Olgart, föreståndare för Cybercampus Sverige.

 • KTH nav i satsning på cybercampus

  För att stärka Sveriges cybersäkerhet genom forskning, utbildning och innovation satsar regeringen nu på ett cybercampus vid KTH. – Det är ju jättestort, viktigt och givetvis roligt. Satsningen ligger verkligen i tiden och att vi tillsammans, i ett brett partnerskap och samarbete, ska kunna göra samhället mer robust och säkert. Både vår utbildnings- och forskningsmiljö kommer att vara viktiga i detta arbete, säger Anders Söderholm, rektor för KTH.

 • Nya satsningar på cybersäkerhet vid KTH och Försvarshögskolan visades för riksdagsledamöter

  I början av sommaren år 2023 gjorde Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, Rifo, ett gemensamt studiebesök vid KTH och Försvarshögskolan. Målet var att få en djupare förståelse av cybersäkerhet och en insikt i pågående satsningar inom forskning och utbildning.

 • Kraftsamling för ett cybercampus

  Det finns en stor kompetensbrist inom cybersäkerhetsområdet i Sverige. Något som fått Pontus Johnson, professor på Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet att tillsammans med ett flertal aktörer, bland annat Försvarsmakten, börja kraftsamla för ett cybercampus.

 • Demonstration av farorna med nätfiske

  En myndighet besökte Cybercampus Sveriges Hacking Lab. De demonstrerade farorna med nätfiske genom att attackera en smartphone som gav full åtkomst.

 • Cybercampus Sverige på Cyber Defence Day

  Cybercampus Sveriges föreståndare, David Olgart, deltog i en paneldiskussion om att säkra kompetens inom cybersäkerhet på konferensen Cyber Defence Day.