Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 2

  • Datahanteringsplan

    Datahanteringsplaner (Data Management Plans, DMP) är en viktig komponent för en bra datahantering. Dessa ska beskriva datahanteringens livscykel, hur data samlas in, processas eller skapas inom ett Horisont 2020 projekt.

  • Skapa en datahanteringsplan med DMP online WS

    På denna workshop kommer vi att visa hur du kan använda tjänsten DMP online för att skapa din datahanteringsplan

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22