Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 3

  • Verktyg hjälper u-länder att energiplanera – till lägsta pris

    KTH har utvecklat ett verktyg för energi och integrerad planering av vatten-energi-markanvändning: Open Source energy Modelling System (OSeMOSYS). Verktyget beräknar de billigaste el-, energi- och resursförsörjningsalternativen för länder över hela världen, till exempel vilka investeringar man ska göra, när, vid vilken kapacitet och hur man använder dem för att uppfylla de nämnda politiska målen till lägsta kostnad.

  • Verkliga utmaningar ger studenter nya färdigheter

    Identifiera problemet - och lös det! Den kunskap du behöver samlar du in på vägen. Det är konceptet bakom ”Challenge driven education”, en undervisningmetod som används under masterkursen i Energy Management.

  • El för närmare 1 miljard människor (som ännu saknar det)

    KTH har utvecklat förmodligen det mest använda elektrifieringsverktyget i världen - ett beslutsstöd när man förser landsbygd och stadsområdena med el.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22