Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 5

 • Högre kvalitet på matteundervisningen

  Förnyelsearbetet på matteinstitutionen har börjat ge resultat. Nya seminarier som aktiverar studenterna och ett tydligare fokus på problemlösning har höjt kvaliteten på undervisningen i årskurs 1. Till hösten kommer alla nybörjarstudenter märka av förbättringen, enligt matematikläraren Mats Boij.

 • Studenter vann med solceller i båttävling

 • Eco-bil skapas med CDIO-modellen

  På Design- och produktprogrammet är CDIO-modellen väl beprövad. Här har den funnits med redan från start. Nu 7 år senare, pågår en översyn för att komma vidare och säkra CDIO-tråden genom hela utbildningen.

 • Utmaning att nå fram till alla studenter

  Den största pedagogiska utmaningen är att nå ut till alla studenter. Inlärningsmönstren är många och dessutom har skillnaderna i studenternas bakgrund ökat de senaste åren. Det menar Stefan Hallström som fick KTH:s pedagogiska pris nyligen för sitt långvariga arbete med att stärka ingenjörsutbildningens kvalitet.

 • Farkostteknik, civilingenjör, 300 hp

  Civilingenjörsutbildningen inom Farkostteknik är unik i Sverige och finns bara på KTH. Utbildningen är bred och ger karriärmöjligheter inom många områden, t ex inom utveckling och forskning om tåg, bilar, flyg, fartyg och rymdfarkoster. Den gör dig redo att anta utmaningar för framtidens transportsystem; resurseffektiva fordon och farkoster för väg, vatten och rymd samt flexibla lösningar för kollektivtrafik och varutransporter.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22